Tu zaplanujesz swoj przyszo - Salon Maturzystw Perspektywy 2022

Gdański Salon Maturzystów został otwarty

Tuż przed godziną 9.00 w Auli Głównej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego uroczyście został zainaugurowany Gdański Salon Maturzystów Perspektywy 2022. To kolejny – już szósty – przystanek w naszej ogólnopolskiej kampanii informacyjnej.

W otwarciu wziął udział dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, który przywitał licznie zgromadzonych w auli maturzystów i ich nauczycieli: – Bardzo się cieszę, że po latach pandemii możemy znów się spotkać z maturzystami, dzięki Perspektywom, w murach uniwersyteckich. Z rozmów z waszymi starszymi kolegami, którzy w tym roku zaczynają studia na naszej uczelni, wynika, że dziś przy decyzji o studiach ważne są dla młodych ludzi takie sprawy jak np. komfort kształcenia czy możliwość wyboru indywidualnej ścieżki studiowania. Rektor Kłonczyński podkreślił, że taka motywacja bardzo dobrze świadczy o tym, że maturzyści doskonale już rozumieją, że dziś ważna jest edukacja, ale nie ta zamykająca się do jednej dziedziny. Dziś i w przyszłości coraz istotniejsze będą przede wszystkim umiejętności, a nie twarda wiedza z wąskiego zakresu. – Dlatego wybór studiów i uczelni to dziś przede wszystkim opowiedzenie się za pewnym stylem życia, który wybrała dana uczelnia i go pielęgnuje, a dzięki wam, dzięki waszej otwartości, może go umacniać – skończył rektor Kłonczyński.

W ramach inauguracji w Gdańsku z wykładem wystąpiła Irena Łaguna, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Na wstępie swojego wystąpienia dyr. Łaguna uspokajała: – Chcę was namówić, byście nie poddali się panice, jaką sieją media, bo to naprawdę nie jest czas na strach. Powinniście spokojnie podchodzić do egzaminów, bo o tym, jaka będzie matura 2023, wiadomo od 2021 roku. Szukajcie tylko wiarygodnych informacji, uczcie się i zachowajcie spokój – to najlepsze rady, jakie mogę wam dać.

Maturzyści i ich nauczyciele w murach WPiA UG zaczęli się pojawiać już po godz. 8.00. W ramach Salonu czekają na nich przedstawiciele uczelni z całej Polski, doradcy edukacyjni i zawodowi oraz eksperci z OKE w Gdańsku. Na stoisku Perspektyw zarejestrowani odbierają bezpłatny „Informator dla Maturzystów 2023” Perspektyw.

Tu się spotkamy:

Uniwersytet Gdański
Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 6, Gdańsk

strona uczelni Gospodarza:
https://ug.edu.pl/