Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2022

SPOTKAMY SIĘ:

Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Warszawski
Politechnika Łódzka
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Politechnika Śląska w Gliwicach
Politechnika Poznańska
Politechnika Białostocka
Uniwersytet Jagielloński
Politechnika Rzeszowska
Politechnika Bydgoska

Na Salonie Maturzystów było Was blisko 100 tysięcy – dziękujemy 😊

Po dwóch latach covidowej przerwy, na 8 miesięcy przed maturą 2023, w obliczu coraz trudniejszych wyborów i wyzwań stojących przed kandydatami na studia, spotkaliśmy się na wrześniowym Salonie Maturzystów Perspektywy 2022 z blisko 100 tysiącami uczniów ostatnich klas liceów i techników!

Salonowe spotkania w 14 miastach akademickich, w murach najlepszych uczelni, pomogły uczestnikom w zgromadzeniu informacji i zaczerpnięciu inspiracji ważnych przy wyborze studiów i urealnieniu planów na temat planowanych ścieżek zawodowej kariery.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy już po raz 16-ty zorganizowała największą w kraju kampanię informacyjną, której istotą jest realizacja interesów wszystkich uczestników wydarzenia: młodzież planuje tu swoją maturę i studia, uczelnie mają szansę na prezentację ofert kierunkowych i pozyskania najlepszych studentów, Okręgowe Komisje Egzaminacyjne mają audytorium do przekazania informacji i porad nt. majowych egzaminów, a Perspektywy… coraz lepiej poznają potrzeby maturzystów, poszerzając z roku na rok zakres udzielanej im pomocy.

W tegorocznej edycji Salonu udział wzięło blisko 100 tys. maturzystów, odbyło się ponad 200 spotkań z ekspertami OKE, 31 spotkań z nauczycielami-influencerami, kilkanaście wykładów nauczycieli akademickich oraz ponad 80 prezentacji oferty edukacyjnej przygotowanej przez biura rekrutacji i promocji uczelni z 14 największych ośrodków akademickich. W sumie odbyło się ponad 350 spotkań programowych!

Szlagierem Perspektyw był – rozdany gratis w liczbie 40 tys. egzemplarzy „Informatorze dla Maturzystów 2023”, którego wersja elektroniczna, jeszcze bogatsza, od 3 października br. będzie do pobrania na stronie głównej Perspektywy.pl

W imieniu maturzystów 2023 Perspektywy serdecznie dziękują Gospodarzom Salonów: Politechnice Świętokrzyskiej, Uniwersytetowi Szczecińskiemu, Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytetowi Gdańskiemu, Politechnice Łódzkiej, Politechnice Wrocławskiej, Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu, Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, Politechnice Śląskiej, Politechnice Białostockiej, Politechnice Poznańskiej, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, Politechnice Rzeszowskiej  i Politechnice Bydgoskiej.

Dziękujemy Centralnej i Okręgowym Komisjom Egzaminacyjnym, wykładowcom znakomitych uczelni, popularnym nauczycielom-influencerom za bezcenne porady, jak się uczyć, doradcom zawodowym i edukatorom za profesjonalizm i oddanie sprawom karier młodych rozmówców.

RAPORT
po Salonie Maturzystów 2022Ogólnopolski Komitet Honorowy

Przemysław Czarnek

Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

Minister Edukacji i Nauki

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk
Przewodniczący KRASP, rektor Politechniki Śląskiej

KRASP