Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2022

Lista wystawców

Stan na 5 września 2022

 

Uczelnie:

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Zamojska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych  w Chełmie

Politechnika Lubelska

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza

Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 

Inni wystawcy:

Bank PEKAO S.A.

Fundacja DKMS

Nowa Era

 

Tu się spotkamy:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Kolegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14

strona uczelni Gospodarza:
https://www.kul.pl/

UWAGA INFORMACJA DLA ODWIEDZAJĄCYCH:

Grupy zorganizowane prosimy o podjazd od ul. Radziszewskiego, gdzie znajduje się boczne wejście na kampus KUL, stąd maturzyści mogą dotrzeć do Kolegium Jana Pawła II na Lubelski Salon Maturzystów.

Nie ma możliwości parkowania na terenie tego kampusu - autokary mają możliwość zaparkowania na ul. Konstantynów 1 - wjazd na lewo zaraz za figurą znajdującą się przy bramie (przy zakazie wjazdu z napisem: wjazd za zgodą KUL).