Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2022

Maturzyści doceniaja dobrą ofertę edukacyjną

Już po raz 16-ty w Białymstoku odbywa się Salon Maturzystów Perspektywy 2022. Tym razem przyszłorocznych maturzystów, a także uczniów młodszych klas oraz nauczycieli, pedagogów szkolnych i doradców edukacyjno-zawodowych gości Politechnika Białostocka

Zgodnie z hasłem „Tu matura spotyka się ze studiami” celem odwiedzających jest zdobycie najlepszych informacji o maturze 2023 oraz wybranie optymalnej ścieżki kariery.

W piątek, 23 września podczas otwarcia Białostockiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2022 gości przywitali: prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej, prof. Adrian Chabowski, prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. Jolanta Muszyńska, prorektor ds. studenckich Uniwersytetu w Białymstoku, Franciszek Górski, dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz dr Agnieszka Barbara Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. Odczytany został również list powitalny Marszałka Województwa Podlaskiego, pana Artura Kosickiego.

Salon odwiedziło blisko cztery tysiące uczniów z województwa podlaskiego. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się wykłady ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, nt. nowej formuły egzaminu oraz spotkania z uczelniami z Białegostoku i innych regionów Polski.

Perspektywy w imieniu maturzystów i ich nauczycieli serdecznie dziękują łomżyńskiej OKE, władzom Politechniki Białostockiej, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, władzom miasta i województwa za stałą pomoc w przygotowaniu Salonu!

Tu się spotkamy:

Politechnika Białostocka
Wydział Elektryczny
ul. Wiejska 45 D, Białystok

strona uczelni Gospodarza:
https://pb.edu.pl/