Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2022

Uniwersytet w Białymstoku powitał maturzystów

Już po raz 17-ty w Białymstoku odbywa się Salon Maturzystów Perspektywy 2023. Tym razem przyszłorocznych maturzystów, a także uczniów młodszych klas oraz nauczycieli, pedagogów szkolnych i doradców edukacyjno-zawodowych gości Uniwersytet w Białymstoku.

Zgodnie z hasłem „Tu matura spotyka się ze studiami” celem odwiedzających jest zdobycie najlepszych informacji o maturze 2024 oraz wybranie optymalnej ścieżki kariery.

W piątek, 8 września podczas otwarcia Białostockiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2023 maturzystów przywitali: prof. Robert W. Ciborowski, rektor  Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej, dr hab. Katarzyna Socha, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Franciszek Górski, dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz dr Agnieszka Barbara Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

Salon odwiedziło blisko cztery tysiące uczniów z województwa podlaskiego. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się wykłady ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, nt. nowej formuły egzaminu oraz spotkania z uczelniami z Białegostoku i innych regionów Polski.

Perspektywy w imieniu maturzystów i ich nauczycieli serdecznie dziękują łomżyńskiej OKE, władzom Uniwersytetu w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, władzom miasta i województwa za stałą pomoc w przygotowaniu Salonu!

 

 


Tu się spotkamy:

Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Matematyki
ul. K. Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok

strona uczelni Gospodarza:
https://uwb.edu.pl/


Patronat medialny: