Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2022

Informacje dla wystawców o Salonie Maturzystów 2023

LUBLIN WROCŁAW KIELCE WARSZAWA GDAŃSK OLSZTYN KATOWICE


Maturzyści`24 wybiorą tu studia i uczelnie

Wrześniowy Salon Maturzystów to tradycyjny punkt startowy kampanii rekrutacyjnych. We wrześniu 14 największych uczelni akademickich w Polsce gościć będzie uczniów ostatnich klas szkół średnich, którzy planować będą własne strategie w drodze na studia. Perspektywy już zaplanowały tę – 17. z kolei – kampanię. Czekamy na spotkania z Wami tuż po wakacjach!

Salon Maturzystów Perspektywy`23 to bogata porcja spotkań z ekspertami okręgowych komisji egzaminacyjnych (matura w odmienionej formule, wspólnej dla absolwentów liceów i techników), ze znakomitymi nauczycielami-praktykami, z nauczycielami akademickimi oraz pracownikami rekrutacji i studentami, z ekspertami rynku pracy, z edukatorami.

Dla wielu maturzystów Salon będzie pierwszą okazją poznania wielu uczelni, ich ofert programowych i systemu rekrutacji, okazją rozmowy ze studentami rekomendującymi swoje wcześniejsze wybory. To właśnie konfrontacje kandydatów z uczelniami stanowią bezcenny kapitał informacyjny dla uczestników wydarzenia, wystawców i organizatorów. 

Do zobaczenia w 14 uczelniach partnerskich!

TERMINY SALONÓW MATURZYSTÓW 2023:

5-6.09 LUBELSKI, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski
6-7.09 SZCZECIŃSKI, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński
8.09 BIAŁOSTOCKI, Białystok, Uniwersytet w Białymstoku
12-13.09 WROCŁAWSKI, Wrocław Politechnika Wrocławska
14-15.09 WARSZAWSKI, Warszwa, Politechnika Warszawska
19-20.09 KRAKOWSKI, Kraków Uniwersytet Jagielloński
19-20.09 POMORSKI, Gdańsk, Uniwersytet Gdański
21-22.09 ŁÓDZKI, Łódź, Uniwersytet Łódzki
22.09 OLSZTYŃSKI, Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
25.09 ŚWIĘTOKRZYSKI, Kielce, Politechnika Świętokrzyska
26-27.09 POZNAŃSKI, Poznań, Politechnika Poznańska
26-27.09 ŚLĄSKI, Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach
28-29.09 KUJAWSKO-POMORSKI, Bydgoszcz, PBS
28-29.09 RZESZOWSKI, Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski

 

Zaprezentuj swoją Uczelnię w Informatorze dla Maturzystów

40 000 egzemplarzy Informatora trafi do maturzystów podczas Salonu Maturzystów 2023.

Zainteresownych ofertą zapraszamy do kontaktu: reklama@perspektywy.pl