Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2022

Salon Maturzystów Perspektywy 2023: 17-latek na medal!

Po raz kolejny matura „spotkała się” ze studiami, a maturzyści z uwagą zapoznali się z poradami ekspertów na temat egzaminów maturalnych, ale także strategii wyboru dalszej edukacji czy właściwego planowania kariery zawodowej. Ogólnopolska kampania informacyjna Salon Maturzystów Perspektywy 2023 przeszła do historii. Z dumą ogłaszamy jej sukces!

Byliśmy w 14 miastach − największych ośrodkach akademickich w Polsce, gdzie wraz ze znakomitymi uczelniami gospodarzami przyjmowaliśmy tłumy uczniów ostatnich klas szkół średnich z poszczególnych regionów Polski, od Pomorza Zachodniego aż po Podkarpacie. Uczniów witali w swoich gościnnych progach rektorzy i prorektorzy, a także znakomici członkowie Komitetów Honorowych poszczególnych salonów: prezydenci miast, marszałkowie, wojewodowie, kuratorzy oświaty, dyrektorzy OKE. Maturzyści mogli radzić się doradców zawodowych, wysłuchać wykładów nauczycieli i wykładowców akademickich, którzy radzili młodym ludziom, jak najlepiej przygotować się do egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Odbyło się 98 prezentacji uczelni − pracownicy działów rekrutacji wskazywali, jaką ofertę szkoły wyższe przygotowały na rok akademicki 2024/2025, odpowiadali na pytania uczniów, radzili. Eksperci okręgowych komisji egzaminacyjnych wystąpili z wykładami (ponad 200 wykładów) na temat zarówno ogólnych zasad egzaminów maturalnych, jak i z poszczególnych przedmiotów głównych a także z najczęściej wybieranych na maturze rozszerzeń.

W salonie wzięło udział blisko 140 wystawców: uczelnie, ale też m.in. wydawnictwa edukacyjne, przedstawicielstwa uczelni zagranicznych, szkoły pomaturalne, organizatorów kursów maturalnych i językowych. Zaufało nam 15 patronów medialnych (w tym: TVP − redakcje regionalne, radio − regionalne stacje publiczne i radia akademickie, portale internetowe) a o salonie pojawiło się blisko 150 publikacji prasowych! Na rekordowym pod względem frekwencji Krakowskim Salonie Maturzystów na wykłady zarejestrowało się blisko 8000 uczniów a liczba odwiedzających przekroczyła 10 000 osób

Rozdaliśmy 40 000 bezpłatnych „Informatorów dla Maturzystów 2024”, czyli topowej publikacji Perspektyw. Na podstawie rejestracji szacujemy, że w sumie we wszystkich miastach na trasie Salonu Maturzystów Perspektywy 2023 odwiedziło nas blisko 100 000 osób.

Serdecznie dziękujemy naszym znakomitym Partnerom; Uczelniom-gospodarzom Salonu, ekspertom Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, członkom regionalnych Komitetów Honorowych i wszystkich instytucji, które przyczyniły się do tego sukcesu.

,,... To jest tak naprawdę główne wydarzenie edukacyjno-informacyjne września! Tu pomagamy maturzystom „dotknąć” świata akademickiego, poznać uczelnie, by jak najlepiej zaprojektować swoją karierę. Tu zgodnie z naszym głównym hasłem matura spotyka się ze studiami: przekazujemy najlepszą ekspercką wiedzę o egzaminach maturalnych, ofercie edukacyjnej uczelni oraz o planowaniu ścieżek rozwoju zawodowego.'' Tymi słowami Pan Waldemar Siwiński, pomysłodawca salonu i założyciel Fundacji Edukacyjnej Perspektywy podsumował tegoroczną kampanię Salonu Maturzystów Perspektyw.
 
Zapraszamy do galerii zdjęć z Salonów:
 Patronat medialny: