Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2022

Komitet Honorowy

prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba
Rektor Politechniki Świętokrzyskiej,
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Zbigniew Koniusz

Zbigniew Koniusz
Wojewoda Świętokrzyski

Andrzej Bętkowski

Andrzej Bętkowski
Marszałek Województwa Świętokrzyskiego


Bogdan Wenta

Bogdan Wenta
Prezydent Miasta Kielce

Marek Szymański

Marek Szymański
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

Kazimierz Mądzik

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty


Tu się spotkamy:

Politechnika Świętokrzyska
aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce

strona uczelni Gospodarza:
https://tu.kielce.pl/


Patronat medialny: