Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2022

Lista wystawców

 

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Akademia Zamojska

Bank PEKAO

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Lubelska Akademia WSEI

NOWA ERA

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie

Perspektywy

Politechnika Białostocka

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Lubelska

Politechnika Łódzka

Politechnika Wrocławska

Społeczna Akademia Nauk

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet w Białymstoku

Urząd Miasta Łodzi

Warszawska Szkoła Reklamy

Wydawnictwo Draco

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie


Tu się spotkamy:

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II

Kolegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14

strona uczelni Gospodarza:
https://www.kul.pl/

Patronat medialny: