Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2022

Komitet Honorowy

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski

Ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
Przewodniczący Komitetu Honorowego

Lech Sprawka

Lech Sprawka
Wojewoda Lubelski

Jarosław Stawiarski

Jarosław Stawiarski
Marszałek Województwa Lubelskiego


Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublina

Lech Gawryłow

Lech Gawryłow
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Teresa Misiuk

Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty


Tu się spotkamy:

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II

Kolegium Jana Pawła II, Al. Racławickie 14

strona uczelni Gospodarza:
https://www.kul.pl/

Patronat medialny: