Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2022

Olsztyński Salon Maturzystów

 

Już po raz siedemnasty na terenie kampusu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (w tym roku po raz pierwszy w Centrum Nauk Humanistycznych) odbył się Olsztyński Salon Maturzystów.

Uczestników salonu z województwa warmińsko-mazurskiego przywitali: prof. dr hab. Sławomir Przybyliński,  prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz dr Agnieszka Barbara Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. Pani Dyrektor wygłosiła również wykład inauguracyjny, w którym przybliżyła uczniom harmonogram i zasady związane z egzaminem maturalnym 2024.

Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się wykłady ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży z przedmiotów egzaminacyjnych oraz spotkania z uczelniami.

Perspektywy w imieniu maturzystów i ich nauczycieli serdecznie dziękują łomżyńskiej OKE, władzom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiemu Kuratorium Oświaty, władzom miasta i województwa za stałą pomoc w przygotowaniu Salonu!


Tu się spotkamy:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Centrum Nauk Humanistycznych
ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn-Kortowo

strona uczelni Gospodarza:
http://www.uwm.edu.pl/Patronat medialny: