Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2022

Uniwersytet w Białymstoku powitał maturzystów

Już po raz 17-ty w Białymstoku odbywa się Salon Maturzystów Perspektywy 2023. Tym razem przyszłorocznych maturzystów, a także uczniów młodszych klas oraz nauczycieli, pedagogów szkolnych i doradców edukacyjno-zawodowych gości Uniwersytet w Białymstoku.

Zgodnie z hasłem „Tu matura spotyka się ze studiami” celem odwiedzających jest zdobycie najlepszych informacji o maturze 2024 oraz wybranie optymalnej ścieżki kariery.

W piątek, 8 września podczas otwarcia Białostockiego Salonu Maturzystów Perspektywy 2023 maturzystów przywitali: prof. Robert W. Ciborowski, rektor  Uniwersytetu w Białymstoku, prof. Marta Kosior-Kazberuk, rektor Politechniki Białostockiej, dr hab. Katarzyna Socha, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Franciszek Górski, dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz dr Agnieszka Barbara Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.

Salon odwiedziło blisko cztery tysiące uczniów z województwa podlaskiego. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się wykłady ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, nt. nowej formuły egzaminu oraz spotkania z uczelniami z Białegostoku i innych regionów Polski.

Perspektywy w imieniu maturzystów i ich nauczycieli serdecznie dziękują łomżyńskiej OKE, władzom Uniwersytetu w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, władzom miasta i województwa za stałą pomoc w przygotowaniu Salonu!

 

 

Białostocki Salon Maturzystów

 

W wyborze ścieżki kształcenia nie można zdać się na przypadek. Dlatego Fundacja Edukacyjna Perspektywy już od 17 lat organizuje co roku we wrześniu ogólnopolską kampanię Salon Maturzystów Perspektywy. W 2023 roku będziemy w 14 miastach w Polsce, by pomóc maturzystom 2024 (a także ich młodszym kolegom ze szkół średnich) dobrze zdać egzaminy maturalne i wybrać swoją edukacyjną przyszłość. A ponieważ nie ma dobrego wyboru bez sprawdzenia wielu opcji, Salony Maturzystów to miejsce, gdzie prezentuje swoją ofertę uczelnie z Polski i z zagranicy.

8 września wraz z Uniwersytetem w Białymstoku zapraszamy na Białostocki Salon Maturzystów

 

TU MATURZYŚCI 2024
ZAPROJEKTUJĄ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ KARIERY

 

Goście
Salon odwiedzą maturzyści 2024, a także uczniowie młodszych klas oraz nauczyciele, pedagodzy szkolni i doradcy edukacyjno-zawodowi. „Tu matura spotyka się ze studiami” -celem odwiedzających jest zdobycie najlepszych informacji o maturze (w zmienionej rok temu formule) oraz zaplanowanie strategii i wybranie optymalnej ścieżki kariery.

W programie spotkań m.in.:

  • Prezentacje oferty edukacyjnej uczelni akademickich na rok 2024/2025 z udziałem przedstawicieli uczelni;
  • Wszystko o maturze 2024 z języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz przedmiotów dodatkowych – spotkania ekspertów okręgowych komisji egzaminacyjnych z maturzystami i nauczycielami na temat deklaracji maturalnych, terminów i ważnych kwestii związanych z egzaminami z przedmiotów obowiązkowych.

W ramach części targowej przedstawione zostaną oferty uczelni i szczegółowe wymogi rekrutacji na studia na rok akademicki 2024/25. Nie zabraknie poradnictwa zawodowego i inspirujących spotkań dla osób wybierających kierunek studiów i uczelnię.

Uczestnicy Salonu odbiorą też od „Perspektyw” gratisowo publikację, która od ponad 30 lat pomaga kandydatom w wyborze kierunku studiów i uczelni, czyli „Informator dla Maturzystów 2024” – aktualny przewodnik na drodze od matury ku wymarzonym studiom.

Poznaj Białystok, malowniczą stolicę Podlasia, z szeroką ofertą kierunków studiów dopasowaną do różnorodnych talentów i zainteresowań!


Tu się spotkamy:

Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Matematyki
ul. K. Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok

strona uczelni Gospodarza:
https://uwb.edu.pl/


Patronat medialny: