Tu zaplanujesz swoją przyszłość - Salon Maturzystów Perspektywy 2024

Najlepsze miejsce do zaplanowania MATURY 2025
i wyboru studiów

 

W tym roku Perspektywy po raz 18. zorganizują największą ogólnopolską kampanię informacyjną Salon Maturzystów Perspektywy 2024. Wydarzenie to na stałe wpisało  się w kalendarz edukacyjny liceów i techników w całej Polsce.
Podczas wszystkich edycji Salonu swoją przyszłość wybrało z nami blisko 1,5 miliona uczniów. W ubiegłym roku na wrześniowym Salonie było blisko 100 tysięcy maturzystów co oznacza, że niemal co trzeci dokonując wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej podjął ją właśnie na Salonie Maturzystów Perspektyw.

Celem kampanii, od lat niezmiennym, jest pomoc dla kilkusettysięcznej grupie młodych ludzi, którzy stoją w obliczu najważniejszych życiowych decyzji; wypracowują strategię maturalną, wybierają kierunek studiów i uczelnię. Podczas Salonu eksperci Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych szczegółowo omówią zasady Matury 2025, z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. W części targowej  uczelnie przedstawią swoją ofertę i system rekrutacji na rok akademicki 2025/26. Nie zabraknie też poradnictwa zawodowego i inspirujących spotkań dla osób wybierających kierunek i uczelnię. Salon jest miejscem "spotkania matury ze studiami".

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z Maturzystami 2025


TERMINY SALONÓW MATURZYSTÓW 2024:

 • 5-6.09 GDAŃSKI, Gdańsk, Uniwersytet Gdański
 • 6.09 BIAŁOSTOCKI, Białystok, Politechnika Białostocka
 • 9-10.09 LUBELSKI, Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • 9-10.09 WROCŁAWSKI, Wrocław, Politechnika Wrocławska
 • 11-12.09 KUJAWSKO-POMORSKI, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • 16-17.09 ŁÓDZKI, Łódź, Uniwersytet Medyczny
 • 17.09 OLSZTYŃSKI, Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • 18.09 KIELECKI, Kielce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego
 • 19-20.09 ŚLĄSKI, Gliwice, Politechnika Śląska
 • 19-20.09 POZNAŃSKI, Poznań, Politechnika Poznańska
 • 23-24.09 KRAKOWSKI, Kraków, Uniwersytet Jagielloński
 • 24-25.09 SZCZECIŃSKI, Szczecin, Uniwersytet Szczeciński
 • 25.09 OPOLSKI, Opole, Uniwersytet Opolski
 • 26-27.09 RZESZOWSKI, Rzeszów, Politechnika Rzeszowska
 • 26-27.09 WARSZAWSKI, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa

  Uwaga: niektóre terminy mogą ulec zmianie

   

Zobacz jak było na Salonie w 2023 roku

ZGŁOSZENIE dla Wystawców

Folder informacyjny


Zgłoś swoją uczelnię do Informatora Maturzysty:


Przeczytaj nowy numer Magazynu Perspektywy